Back to top
SPOED 015-2122040 - toets 1

<< Terug naar Home

Huisartsen

In Delft zijn vier huisartsen werkzaam, te weten:

Huisarts

Aanwezig op maandag en donderdag.

Huisarts

Aanwezig op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.

Huisarts

Aanwezig op dinsdag en vrijdag.

Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH)

In onze praktijk werkt een Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en een Praktijkondersteuner met een psychologie achtergrond (POH-GGZ).

POH-S
De Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) heeft een verpleegkundige achtergrond en begeleidt patiënten met een chronische aandoening, zoals suikerziekte, longaandoeningen (COPD en astma), hart- en vaatziekten en speciale ouderenproblematiek.

POH-GGZ
De POH-GGZ richt zich op de behandeling van mensen met (kortdurende) psychische klachten. De POH-GGZ ondersteunt de huisartsen bij het verlenen van laagdrempelige zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De POH-GGZ biedt snel, zonder wachtlijst en in een vertrouwde omgeving, hulp aan patiënten.

Consulten bij de POH-GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

POH-S

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Praktijkassistenten

Onze praktijkassistenten staan u graag te woord. Zij geven u (telefonisch) advies op allerlei medisch gebied, maken uw afspraken voor het spreekuur, huisbezoek en het telefonisch spreekuur. Daarnaast kunt u terecht bij de assistenten voor herhaalrecepten en uitslagen van bijvoorbeeld laboratorium- en röntgenonderzoeken.

Naast de adviserende functie houden de praktijkassistenten tevens hun eigen spreekuren waarvoor u een afspraak dient te maken. Deze spreekuren zijn dagelijks van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.

SOH

Het Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een relatief nieuwe functie binnen onze praktijk. De praktijkassistente SOH kan zelfstandig kleine letsels en veel voorkomende klachten behandelen of doorverwijzen van semi-spoedeisende patiënten; van allergische reacties tot brandwonden. Hierbij hoeft de huisarts er niet noodzakelijk naar te kijken en op die manier heeft de huisarts meer tijd voor complexere problematiek in zijn/haar spreekuur.


Praktijkassistente

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Praktijkassistente (SOH)

Aanwezig op maandagochtend, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Praktijkhouders

Als praktijkhouders (eigenaren) van Huisartsenpraktijk Delfthof, houden wij ons bezig met het bewaken van de kwaliteit van zorg in de praktijk. Omdat wij vinden dat onze huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten zich volledig moeten kunnen toeleggen op de patiëntenzorg, nemen wij alle beleidsmatige, organisatorische en personele kanten van de praktijkvoering voor onze rekening.

Praktijkhouder

Praktijkhouder

Directiesecretaresse

Onze directiesecretaresse ondersteunt de praktijkhouders met secretariële taken en daarnaast heeft de directiesecretaresse de verantwoordelijk voor de algemene administratieve taken binnen de praktijken.

Directiesecretaresse

Communicatiemedewerker

De communicatiemedewerker is verantwoordelijk voor alle communicatieve taken tussen praktijk en patiënt.

Communicatiemedewerker

Huisartsenpraktijk Delfthof is gevestigd in Voordijkshoorn, Delft
Kristalweg 27b, 2614 TR Delft