Back to top
SPOED 015-2122040 - toets 1

<< Terug naar Home

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts of een andere medewerker van de praktijk.

Wat kunt u doen met uw klacht?
1. De klacht bespreken met uw huisarts
Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente gaat of waarnemer. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u hierna lezen wat u vervolgens kunt doen.

2. De klacht schriftelijk indienen bij de praktijk
Als u er met de huisarts niet uit komt,  of u wilt hem of haar liever een brief sturen, dan kunt u een klacht schriftelijk indienen. U kunt een brief schrijven ter attentie van uw huisarts, of de praktijkhouder W. Hofstee-Kijser.  

Vervolgens wordt uw klacht in behandeling genomen, uiteraard vertrouwelijk. Uw klacht wordt – met uw toestemming – met betrokken medewerkers besproken. Op die manier kan de kwaliteit van de huisartsenzorg verbeterd worden. Er wordt vertelt hoe de klacht is afgehandeld, en welke eventuele verbeteringen er zijn doorgevoerd.

3. De klacht schriftelijk indienen bij een externe klachtencommissie
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Het is verstandig om ook in de brief te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts. 

Huisartsenpraktijk Delfthof is aangesloten bij de klachtencommissie van WSD. U kunt uw brief sturen naar:

Afdeling klachtenregeling WSD
Klachtencommissie WSD
Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk

Huisartsenpraktijk Delfthof is gevestigd in Voordijkshoorn, Delft
Kristalweg 27b, 2614 TR Delft