Back to top
SPOED 015-2122040 - toets 1

<< Terug naar Home

Praktijkinformatie en ondersteuning

Tegenwoordig worden de patiënten niet alleen maar door de eigen huisarts gezien. De praktijkassistenten en praktijkondersteuners geven op diverse vlakken de huisarts ondersteuning.

Praktijkassistenten

De functie van praktijkassistente, die voorheen voornamelijk een receptie- en telefoonfunctie bekleedde, heeft zich ontwikkeld tot een medisch inhoudelijke baan met een veelzijdig en afwisselend takenpakket.

Onze praktijkassistenten staan u graag te woord. Zij geven u (telefonisch) advies op allerlei medisch gebied, maken uw afspraken voor het spreekuur, huisbezoek en het telefonisch spreekuur. Daarnaast kunt u terecht bij de assistenten voor herhaalrecepten en uitslagen van bijvoorbeeld laboratorium- en röntgenonderzoeken.

Naast de adviserende functie houden de praktijkassistenten tevens hun eigen spreekuren waarvoor u een afspraak dient te maken. Deze spreekuren zijn dagelijks van 08.00 – 12.00 uur en van 13.00 uur – 17.00 uur. Hier worden o.a. uitstrijkjes gemaakt, bloed afgenomen, injecties gegeven, oren uitgespoten, hartfilmpjes/ECG’s gemaakt, hechtingen verwijderd, urine- en kweekonderzoek afgenomen, bloeddruk gemeten, wratten aangestipt, wonden verbonden, longfunctie onderzoek gedaan; kortom een veelheid aan taken.

Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH)

In onze praktijk werkt een Praktijkondersteuner met een verpleegkundige achtergrond (POH-S) en een Praktijkondersteuner met een psychologie achtergrond (POH-GGZ).

POH-S

Onder supervisie van de huisartsen begeleidt de POH-S patiënten met chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en speciale ouderenproblematiek. Onze POH-S houdt dagelijks spreekuren en bezoekt de mensen, indien nodig, thuis.

POH-GGZ

Waarbij de POH-S ondersteunt bij lichamelijke (chronische) aandoeningen, richt de POH-GGZ zich op de behandeling van mensen met (kortdurende) psychische klachten. De POH-GGZ ondersteunt de huisartsen bij het verlenen van laagdrempelige zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De POH-GGZ biedt snel, zonder wachtlijst en in een vertrouwde omgeving, hulp aan patiënten.

Consulten bij de POH-S en POH-GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Huisartsenpraktijk Delfthof is gevestigd in Voordijkshoorn, Delft
Kristalweg 27b, 2614 TR Delft