Back to top
SPOED 015-2122040 - toets 1

<< Terug naar Home

Veelgestelde vragen

Moet ik een keuze maken tussen de huisartsen van Delfthof?

Natuurlijk bent u vrij om een voorkeur te hebben. Maar binnen onze praktijk is het in principe niet nodig om een keuze te maken. Alle artsen staan voor u klaar en een goede dossiervorming, uniforme werkwijze en visie, maakt dit ook mogelijk.

Waarom stelt de assistente mij zoveel vragen?

Als praktijk bieden we verschillende vormen van dienstverlening aan. We proberen de tijd en de vorm van de consulten af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de patiënten. De assistente vraagt daarom bij het maken van een afspraak naar de reden van de afspraak. Dit heet triage.

De assistente vraagt naar de reden van het consult om in te schatten hoeveel tijd u en de huisarts nodig zullen hebben. Of om in te schatten dat uw vraag beter telefonisch met de huisarts kan worden besproken. Bij grote drukte in de praktijk moet de assistente ook een inschatting kunnen maken van de urgentie; heeft deze vraag spoed of kan het even wachten? Dit behoort tot één van haar taken.

Huisartsenpraktijk Delfthof is gevestigd in Voordijkshoorn, Delft
Kristalweg 27b, 2614 TR Delft